A new website is under construction

Povelja za priznavanje svakog stradalnika/ice oružanog nasilja

Ova povelja se temelji na načelu prema kojem smrt niti jedne osobe ne smije ostati nezabilježena, te poziva države da podrže ovo načelo u slučaju žrtava oružanog nasilja.

Ovo je univerzalna povelja koja se jednako primijenjuje na svaku osobu i uključuje sve strane oružanog nasilja. Njezine odredbe su malobrojne, ali imaju dalekosežan učinak.

Oružano nasilje uzrokuje mnoge povrede ljudi i zajednica, uključujući i neke povrede koje su neizravne, nisu smrtonosne ili se javljaju naknadno. Ova se povelja odnosi na neposredne i izravne žrtve čije nasilne smrti i identiteti vrlo često nisu javno zabilježeni i evidentirani. Iz tog se razloga ona jednako odnosi na sve oblike i uvjete oružanog nasilja kod kojih žrtve nisu zajednički evidentirane, bilo zbog oružanog sukoba, rasprostranjenog smrtonosnog kriminaliteta ili bilo kojeg drugog prekida civilne sigurnosti.

Mi, organizacije civilnog društva i uključene strane koje podržavaju ovu povelju, pozivamo države na poduzimanje odlučne akcije kako bi se osiguralo da svaki izravni stradalnik/ica oružanog nasilja bude:

  • ažurno evidentiran/a
  • ispravno identificiran/a 
  • javno prepoznat/a

Države snose posebnu odgovornost za stanovništvo pod njihovom kontrolom ili jurisdikcijom ili ono koje je ugroženo njihovim postupcima. Informacije o smrti i identitetima umrlih moraju biti javno dostupne, nakon što se o njima obavijeste ožalošćene obitelji, u slučajevima kada je to moguće. Samo ako postoji stvaran rizik povrede preživjelih, provedbu ovih mjera treba odložiti, ali nikada na neodređeno vrijeme.

Iako prihvaćamo da ne možemo izbrisati povrede koje su već nanesene mrtvima, njihovim obiteljima i prijateljima, uvjereni smo da će pozitivne stvari proistjeći iz ovih mjera, jer će one:

  • ostvariti prava žrtava oružanog nasilja
  • smanjiti dodatnu patnju koja je rezultat ne poznavanja sudbine voljenih nestalih ili preminulih osoba
  • dati ljudsko lice mnogim bezimenim, skrivenim i često dalekim žrtvama oružanog nasilja
  • omogućiti pravovremenije, transparentnije, pouzdanije i sveobuhvatnije nadgledanje oružanog nasilja nego što je to do sada postignuto
  • približiti države i strane uključene u oružano nasilje boljem pridržavanju duha i slova međunarodnog prava
  • podržati post-konfliktnu obnovu i pomirenje, koji se uvijek moraju temeljiti na istini.

Od trenutka kada se počinju primjenjivati, ove mjere će potvrditi i ojačati priznavanje naše zajedničke čovječnosti širom svijeta. Time nas mogu približiti svijetu u kojem oružano nasilje ne uzrokuje toliku nesreću kao što je to slučaj danas.